Foto:

Vet du nok om brannsikkerheten?

Tromsø Brann og Redning ønsker å sette ekstra fokus på brannsikkerheten og holdningene brann blant studentene igjennom en kampanje som de kjører oppe på campus i uke 33 blant annet på Studentexpo. Utropia har stilt noen spørsmål til Tromsø Brann og Redning for å finne ut mer.

Hvorfor er en slik mampanje viktig? Har det vært klaging på brannsikkerhet i Tromsø?

  • Studenter som gruppe er svært sammensatt, vi har mennesker med et bredt spenn av erfaringer og bakgrunner. Her har vi alt fra unge mennesker som for første gang skal bo borte fra hjemmet til mennesker med helt annen kultur, språk og måte å bo på. Studentene bor ofte sammen med andre studenter, enten i studentboligene som studentsamskipnaden leier ut eller private bokollektiv. På denne måten har deres kunnskap og holdning direkte påvirkning på andre medstudenters brannsikkerhet.

 

Føler dere at studenter mangler branninformasjon når det kommer til bolig?

  • Vi ønsker å sette et ekstra fokus på branninformasjon blant studenter da mange av studentene skal inn i ny bolig, samt at vi kjenner til at kvaliteten på boforholdene varierer. Vi ønsker å være proaktiv når det gjelder brannsikkerheten til studentene. På denne måten sitter studentene selv med den nødvendige kunnskapen til å vurdere brannsikkerheten i sin bopel.

 

Hva slags ansvar har utleier for å legge til rette for en brannsikker bruk av boenheten?

  • Utleier/eier av boenheten har ansvaret for at boenheten er tilfredsstillende utstyrt med røykvarslere, slokkeremedier samt at boligen har tilfredsstillende rømningsforhold. Eier har også ansvaret for at brannteknisk utstyr blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn iht. leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

 

Hvordan blir det mulig å finne ut mer? Hvordan kan man ta kontakt med dere? 

Ønsker man kontakt med forebyggende avdelingen ved Tromsø brann og redning kan man sende mail til arild.warholm@tromso.kommune.no

 

 

Brannsikker studentbolig – dette har du krav på

Skal du leie bolig? Før du signerer leiekontrakten bør du sjekke at utleier tar brannsikkerheten på alvor.

Den som eier boligen har ansvaret for å oppfylle kravene til brannsikkerhet. Disse kravene er:

Rømningsveier

Boligen må ha nok rømningsveier og disse må fungere. Som leietaker må du sørge for å holde rømningsveiene frie. For eksempel må du ikke lagre møbler og pappesker foran døren til baktrappen hvis denne er en rømningsvei.

Røykvarsler og slokkemiddel

Alle boliger skal ha brannalarmanlegg eller røykvarsler(e) og slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokkeapparat med skum eller pulver. Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje. Den skal dekke kjøkken, stue, soner utenfor soverom og sonen utenfor teknisk rom. Det kan ikke være en dør mellom rommet der røykvarsleren henger og området som skal dekkes. Hvis du for eksempel har røykvarsleren i stua og du har dør inn til kjøkkenet, må du også ha en røykvarsler der. Alarmen skal kunne høres tydelig på soverom og oppholdsrom når dørene mellom rommene er lukket. Den som eier boligen har ansvar for at dette er på plass. Du som leier har ansvar for å teste røykvarslerene. Husk også å bytte batteri en gang i året.

Slokkeutstyr må vedlikeholdes slik at det virker og alltid er klart til bruk. Du som leier må sørge for jevnlig sjekk av apparatet. Eieren av boligen skal sørge for at slokkeutstyret blir kontrollert av kvalifiserte fagfolk. Hvis du oppdager feil eller mangler ved utstyret, må du melde fra til boligeier.

Godkjent for utleie

Hvis boligen som leies ut er en egen utleiedel skal den være godkjent for utleie. Hvis det bare er rom i boligen som leies ut trenger utleier ikke en slik godkjenning.

Kilde: http://www.sikkerhverdag.no

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail