Foto: Wilhelm Vold

Utropia får leve videre!

Studentmagasinet beholder støtte videre fra semesteravgifts fordeling.

Text: Lyonel Perabo og Mats Johansen Beldo

Onsdag, den andre november hold Studentparlamentet møte om fordeling av semesteravgiftens midler til studentorganisasjonene. Møtet fant sted i Auditorium 1 og varte mer enn to timer. Det var kun et tema på sakskartet, og det var fordeling av semesteravgiften. Der ble blant annet. Studenthuset City, Studentersamfunnet Driv og Utropia sine søknad om støtte diskutert. Debatten rundt tildelingen av studentmagasinets midler var den som uten tvil tok mesteparten av tiden, og med god grunn.

En uke før møtet innstilte semesteravgifts komiteen i sitt saksdokument på fordelingen til alle studentorganisasjonene. En innstilling hvor de fleste studentorganisasjonenes søknadssummer var endret i henhold til søkt sum og foreslått tildeling, var det kanskje studentmagasinet som lå under kniven, utsatt for det største prosentvise kuttet i tildeling av driftsmidler.Komiteen foreslo å kutte tildelingen til Utropia fra den søkte sum på 365.000 NOK til 200.000NOK.

Forslaget om kutt i støtten ble ikke tatt vel imot av tidsskriftets frivillige og de ansatte redaktørene. Argumentene mot det foreslåtte kuttet var blant annet at et slikt prosentvis kutt ville føre til den sikre død for Magasinet; til sammenligning var trykkostnadene for 2016 større enn den foreslåtte tildelingen. Våre frivillige og redaktørene startet en underskriftskampanje, både i papirform og på internett, som ble signert av omtrent 700 støttespillere. I tillegg møtte over ett dusin frivillige fra studentavisen opp i Auditorium 1 for å overvære møtet og vise støtte til magasinet.

Illustrasjon: Adrian Myhren
Illustrasjon: Adrian Myhren

På møtet deltok parlamentets representanter, komiteer og arbeidsutvalg. I tillegg var det rundt 40 tilskuere på bak-benken. Komiteens forslag ble presentert av komiteens leder, Daniar Ramak, og komiteens medlem Håvard Arctander Rosenlund. Tidlig i den påfølgende debatten etter orienteringen om innstillingen, tok parlamentets medlemmer til ordet for å diskutere kuttet i Utropias tildeling. Noen av poengene som ble presentert for å kutte i tildelingen var begrunnet i Utropias manglende nedslagskraft blant studentmassen og generell laber oppslutning blant studentene, noe som for øvrig også kan sies om stemmetallet blant de siste årenes parlamentsvalg ved universitetet. Argumentasjonen som også ble presentert var en oppfatning om at Utropia bør drives av ikke bare de nesten 50 frivillige journalistene, men også av de 3 redaktørene som er ansatt i avisen og som burde investere sin tid til dugnadsarbeid og ikke lønnet arbeid.

Ansvarlig redaktør i Studentavisen, Mats Johansen Beldo, fikk også muligheten til å redegjøre for konsekvensene av en reduksjon i tildelingen til studentavisen. Han la vekt på at Utropia har endret seg de siste årene og at det ville være lite hensiktsmessig å kutte midlene midt i en slik omstilling uten å ta hensyn til resultateter av endringen i strukturen til studentmagasinet. Studentmagasinet har hatt en vekst i antall frivillige og kuttet i lønnsposene de siste årene i tråd med hva parlamentet har ønsket. Beldo avsluttet sitt innlegg med å tillykke alle de som bidrar til Utropia i fremtiden.
Komiteens presentasjon var heller nøktern og fikk fram sterke reaksjoner blant parlamentets medlemmer. Tidlig ute var Moderat Listes, Sveinung Søberg Løfaldli som argumenterte for et helhetlig endringsforslag i samarbeid med Sosialdemokratiske Studenter, Grønn Liste og Sosialistisk Studentlag. Ett forslag av en slik tverrpolitisk kaliber er noe vi sjeldent har opplevd i parlamentet ved UIT – Norges Arktiske Universitet. Hovedpunktene i forslaget var å videreføre flere av organisasjonenes søkte sum og blant annet øke den foreslåtte tildelingen til Studentmagasinet til kroner 365.000 NOK.

Møtet ble avsluttet med at studentparlamentet stemte over de to alternativene til vedtak: innstillingen til vedtak fra semesteravgifts komiteen og det kombinerte forslaget fra Moderat Liste og samarbeidspartnere. Resultatet ble at 18 mot 3 representanter stemte for forslaget fra Moderat Liste, Sosialdemokratiske Studenter, Grønn Liste og Sosialistisk Studentlag.

Studentmagasinet anser forslaget som en seier for studentvelferden ved universitetet.

Debatten rundt forslaget om å redusere Utropias midler spredte seg over hele møtet til tross for at representanter fra de andre studentorganisasjonene også ba om redegjørelse fra semesteravgifts komiteen rundt deres foreslåtte tildelinger. Det var tydelig under hele kvelden at finansieringen av Utropia var det mest betente kuttet som hadde vært foreslått av komiteen,  noe som, ifølge ansvarlig redaktør Mats Johansen Beldo, viser at Utropia fortsatt er en betydelig og viktig del av byens studentmiljø.
 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail