Foto:

Utbygging med stort potensial

Tildelingen av 200 nye boenheter fra Det Kongelige Kunnskapsdepartement til Samskipnaden muliggjør byggetrinn 1 av byggingen av den nye studentbyen på Dramsveien. 

Tekst: Lene Oline Sedolfsen // Foto: AT Plan & Arkitektur

Hadde finansieringen eksistert, kunne dette tallet ha vært 2500. Boligsituasjonen for studenter i Tromsø har i en årrekke vært preget av boligmangel.  Allerede etter nyttår startet Samskipnaden arbeidet med å tilrettelegge for byggestarten til studentbyen som skal stå innflyttningsklar høsten 2016. I slutten av februar ble det opplyst i en pressemelding fra Det Kongelige Kunnskapsdepartement (KD) at Norges arktiske studentsamskipnad fikk tildelt 200 boenheter. Dette er en gledelig nyhet for Samskipnaden og studenter, selv om behovet er prekært større.

Av de 200 tildelte boenhetene er 80 øremerket til Svalbard og 120 boenheter til Tromsø. Fra før hadde Samskipnaden finansiering av 120 boenheter til Dramsveien. Totalt er nå finansieringen klar for 240 nye studentboliger, noe som muliggjør byggingen blokk 6 og 9, på byggetrinn 1. Totalt er det mulig for utbygging av 850-1000 boenheter på Dramsveien, mens Isrenna kan utbygges med minst 1500 boenheter.

Historisk tildeling

– Vi er opptatt av å styrke studentvelferden, og flere studentboliger er noe av det studentorganisasjonen er mest opptatt av. Det har aldri blitt gitt tilskudd til så mange studentboliger som i år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Som følge av et budsjettforliket mellom samarbeidspartiene ble det i år bevilget historisk mange studentboliger. Totalt ble det gitt tilskudd til 2000 boenheter på landsbasis. Under den forrige regjeringen ble det i snitt gitt tilskudd til i underkant av tusen boenheter for studenter årlig. Budsjettforliket sikret en dobling av det antallet. Regjeringen har valgt å prioritere pressområdene i årets fordeling, og om lag 70 prosent av tildelingen går til slike pressområder.

Stort potensial for utbygging

Norges arktiske studentsamskipnad søkte om tilskudd til bygging av 500 studentboliger på Dramsvegen i Tromsø. Samtidig er det et veldig stort potensiale for utbygging: med riktig finansiering på plass kan Samskipnaden bygge ut med hele 2500 boligenheter. Begrunnelsen for søknaden gikk i hovedtrekk ut på en økning av antall studenter, både norske og internasjonale studenter.

Færre tilgjengelige utleieenheter i det private boligmarkedet skyldes et stigende folketall og stor tetthet i sentrum. Det er høyt belegg på studentboligene, i tillegg til en nedgang i dekningsgrad de siste 10 årene. UiT har hatt en økning av studenttallet på 2189 studenter siden 2011, og hadde totalt 10960 semesterregistrerte studenter høsten 2014.

– Tilgangen på rimelige og tilgjengelige studentboliger er et viktig velferdsgode for å kunne ta høyere utdanning. Regjeringen har programfestet at vi vil bygge ut flere studentboliger. Nå gjør vi det, men selv om satsingen på studentboliger er rekordstor i år, ser vi at det fortsatt vil være behov for flere studentboliger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail