Foto: Joakim Breivik

STUDENTS AT RISK

SAIH og Høyres Studenter inviterte i samarbeid med AUF, International Students Union og Studentparlamentet ved UiT tirsdags ettermiddag til introduksjonsseminar om Students at Risk Ordningen i Norge.

Journalist: Mats Johansen Beldo

Denne våren arrangerer Høyres Studenter en turné for studentene som er her gjennom ordningen for at de skal få fortelle sine historier og skape oppmerksomhet rundt problemstillingene i hjemlandet. To av studentene er i Tromsø i dag for å fortelle historiene sine. Tirsdag fikk vi møte Mostafa El-Sayed Mohammad fra Egypt og Majed fra Palestina som studerer ved Universitetet i Tromsø. Begge fortalte gripende historier om deres opplevelser i hjemlandet, og den kampen som foregår for innbyggernes og studentenes rettigheter.


Fakta:
Students at Risk (STaR) er en prøveordning, som er initiert av norske studentorganisasjoner og DU. Formålet er at utenlandske studentaktivister som blir nektet å gjennomføre sin utdanning i hjemlandet skal få videreføre sine studier i Norge. Dette administreres av Senter for Internasjonalisering av utdanning på vegne av Utenriksdepartementet.
kilde: http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Samarbeid-med-utviklingsland/Students-at-risk


Ingrid Caroline Hopp fra Arbeidsutvalget til Høyres Studenter introduserte seminaret med å forklare bakgrunnen for prosjektet. «Per i dag er det over 65 land hvor studenter og akademikere opplevd å bli utsatt for vold, fengsling, trusler og overgrep de siste fem årene, dette fordi de engasjerer seg politisk for å fremme demokrati og akademisk frihet. På få år har hundrevis av universitetsstudenter blitt urettmessig arrestert eller anholdt. Ofrene for angrep mot akademisk frihet er ikke bare enkeltmenneskene, men hele samfunnet.»

Foto: Joakim Breivik
Foto: Joakim Breivik

Students at Risk ble startet som et prøveprosjekt i 2012. Programmet skal sørge for at studenter som risikerer forfølgelse og utvisning, kan fullføre sin påbegynte utdannelse i Norge. Disse studentene vil ikke være kvalifisert til å oppnå politisk asyl, og målet er at de skal returnere til sine hjemland etter endt utdannelse.

Per i dag er det 11 studenter i Norge gjennom ordningen, 30 nye studenter skal komme til høst.

Høyres Studenter ønsker at Students at Risk skal bli en permanent ordning.

Lederen for Høyres Studenter i Tromsø, Kristoffer Wilhelmsen er svært positiv til ordningen «Student at Risk er så bra nettopp fordi vi hindrer trenden hvor utdannede mennesker forlater de underutviklede hjemlandene sine, men i stedet kan returnere for å fortsette å bidra i kampen for demokrati og utvikling» forteller Wilhelmsen til Utropia. Videre forteller Wilhelmsen at Høyres Studenter og SAIH er tydelige på sine krav når de ønsker en permanent ordning for å hjelpe studenter som får sin akademiske frihet truet i hjemlandet, «I dag er dette kun et pilotprosjekt, og Høyres Studenter og SAIH ønsker at dette skal bli en permanent ordning» avslutter Wilhelmsen.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail