Foto: Olga Shavrina

Studentombudet på plass på campus

Det er en smilende Torill Varberg, Master i rettsvitenskap, studentmagasinet Utropia møter til fotografering og intervju dagen etter åpningen av semesterstart. Torill er studentene ved UiT sitt første Sudentombud. Som det 4. studentombudet i Norge er hun klar til å være den som bistår studentene i nord når det gjelder deres rettigheter. 

Tekst: Lene Oline Sedolfsen // Foto: Olga Shavrina

Først og fremst ønsker vi å gratulere deg med jobben som Studentombud. Vi er veldig nysgjerrig på hvem det nye Studentombudet er, og ikke minst hva Studentombudet skal gjøre for studentene. I anledningen har Utropia allerede gjort klar en lang liste med spørsmål.

U: Fortell litt om deg selv:

T: Jeg er 28 år, oppvokst i Svolvær og har bodd i Tromsø siden 2005. Foreldrene mine bor i Svolvær, men jeg er så heldig å ha broren min her i byen.

U : Hvilken faglig bakgrunn har du?

T: Jeg har en Master i rettsvitenskap, et årstudium i psykologi og et årsstudium i medisin, fra UiT.

U: Hva er dine interesser, hva liker du å gjøre på fritiden?

T: Jeg liker å være sammen med venner, trene, være ute på tur med hunden min Richo, høre på musikk og dra på konserter, spise mat som andre har laget (er nemlig en forferdelig kokk!) og å jobbe som treningsinstruktør.

U: Hva tenker du om rollen som studentombud?

T: Det er viktig at studentene har et uavhengig ombud som de kan ta opp problemstillinger med og saker de ønsker å få belyst, spesielt de sakene som faller mellom regelverk eller hvor studentene har behov for en nøytral person de kan snakke konfidensielt med.

U: Hvorfor er det viktig med studentombud?

Det er viktig at studentene har en uavhengig bistandsperson de kan henvende seg til når de trenger hjelp og veiledning i saker vedrørende deres studiesituasjon, og har spørsmål av ikke-faglig karakter. Studentene får da en person de kan forholde seg til som skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

U: Hva fikk deg til å søke jobben som studentombud?

T: Etter å ha lest stillingsannonsen var jeg ikke i tvil om at jeg ønsket å bli studentombud for studentene ved UiT. Stillingen har svært spennende og varierte arbeidsoppgaver, jeg har mulighet til å jobbe med mennesker og å finne gode løsninger for studentene. Studentene er en stor og spesiell gruppe, så å få kunne bidra til å ivareta deres rettigheter, tilrettelegge for gode løsninger, være behjelpelig med å løse problemer, samt å jobbe aktivt og strukturert mot bestemte mål er oppgaver som passer meg svært godt.

U: Har du noen mål for rollen du skal utfylle?

T: Ja, det er flere mål. Blant annet skal jeg bygge opp og forme stillingen, og gjøre studentene ved UiT kjent med studentombudsordningen. Jeg ønsker videre å unngå at saker blir til problemer, og at problemer blir til konflikter. I så fall vil mitt mål være å løse konflikter på lavest mulig nivå

 U: Hva kan studentene forvente av deg?

T: At jeg er der for dem, at jeg tar dem på alvor og at de kan stole på meg. Alt de forteller meg blir mellom oss; jeg har lovpålagt taushetsplikt og bare innsyn i dokumenter som studenten selv gir meg tilgang til. Studentene kan forvente at jeg er nøytral og at jeg er uavhengig

U: Blir du å være synlig i studentmiljøet, på hvilke arenaer kan studentene møte deg ?

T: Ja! Jeg skal delta på flere arrangement i løpet av semestrene. De vil møte meg på blant annet Stud.expo, Arbeidslivsdagene, på forelesninger, ved semesterstart, på konserter og andre sosiale arrangement, og i kaffebaren.

U: Hvilke instanser forholder du deg til som studentombud?

T: Jeg forholder meg til studentene og instansene ved UiT.

Men jeg er uavhengig, og denne uavhengigheten er tredelt; UiT er uavhengig av meg, jeg er uavhengig av UiT og jeg er uavhengig av Studentparlamentet. Dette betyr at ingen av partene kan instruere hverandre, men vi skal ha gode dialoger for å finne de beste løsninger for studentene.

U: Hva kan du bidra med for studenten?

T: Jeg skal være tilstede for studentene. Til meg kan studentene snakke om bekymringer de har vedrørende sitt studium og ta opp problemer som oppstår i deres studiesituasjon. Jeg kan forklare regelverket, undersøke om alle parter har holdt seg innenfor dette og om nødvendig være behjelpelig med å løse problemet nærest der de oppstår, både som et nøytralt mellomledd og som en meklingsinstans.

Videre kan studentombudet fungere som en konfidensiell varslingskanal, og gjennom Studentombudets virke får jeg en oversikt over hvilke typer problemer studentene ved UiT har. Denne informasjonen skal jeg årlig rapportere om til Universitetsstyret og jeg kan ta opp spesielt alvorlige saker med rektor. På den måten er Studentombudet en viktig bidragsyter i å informere om deler av det interne kontrollsystemet ved UiT.

U: Rettigheter går vel hånd i hånd med plikter studenten også har. Så det blir vel riktig å si «gjør din plikt, krev din rett»? Studentene har vel noen forpliktelser også. Har du noen tips til hvilke regelverk studentene bør være bevisste?

T: På universitetets hjemmeside finnes en oversikt over lov og forskrifter som gjelder ved UiT. Men jeg har forståelse for at det ikke er lett å sette seg inn i dette med en gang. Så det første jeg vil anbefale både nye og gamle studentene å gjøre, er å se igjennom sin egen studieplan. Sjekk hva man må være oppmerksom på ved semesterstart, som for eksempel obligatorisk oppmøte, frister for oppmelding til eksamen, arbeidskrav, osv

Finn ut hvem som er studieveileder så du kan kontakte denne dersom det oppstår spørsmål vedrørende ditt studium. Det er også viktig at enhver setter seg inn i eksamensreglementet i god tid før eksamen. Hvis studentene er usikre på hvem de kan kontakte, kan jeg være behjelpelig med å finne rette instans.

U: Kan studenter klage til deg? I hvilke situasjoner kan studentene kontakte deg?

T:. Studentene kan kontakte meg hvis de har spørsmål om sine rettigheter vedrørende sin studiesituasjon. Det kan for eksempel være at det har oppstått en situasjon de behøver å prate fortrolig om, hvis de er usikre på hvem de skal kontakte eller hvis de trenger hjelp til å kommunisere med noen på UiT. Oppstår det usikkerhet hvis det er fattet et vedtak av UiT eller hvordan man skal gå frem dersom det har oppstått et problem, kan studentombudet kontaktes. Ingen sak er for stor eller for liten, og dersom jeg ikke kan være behjelpelig når det gjelder deres sak, kan jeg fortelle dem hvem de kan kontakte.

Men, Studentombudet kan ikke innvilge rettigheter studentene har fått avslag på; jeg har ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke en klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved UiT.

U: Om en student skulle oppleve noe ubehagelig med en veileder eller ønsker å klage på mottatt veiledning, er du rette personene studenten  bør oppsøke?

Ta gjerne kontakt med meg. Jeg kan for eksempel være en del av dialogen mellom studenten og veileder. Men studentombudet er ikke en klageinstans, og kan heller ikke formelt klage på vegne av studenten. Dette må studentene gjøre selv. Det studentombudet kan være behjelpelig med er å være en nøytral instans som kan forsøke å komme frem til en minnelig løsning mellom fakultet/institutt og student. Så hvis studentene havner i en situasjon hvor det er vanskelig å kommunisere med fakultet og/eller institutt kan de kontakte meg, så forsøker vi sammen å finne en måte å løse problemet på.

U: Blir du synlig på sosiale medier, evt. hvilke, og kan studenter kontakte deg gjennom sosiale medier?

T: Studentombudet vil være tilstede på sosiale medier gjennom Twitter og Facebook.

Studentene kan kontakte meg via tlf, mail eller sende en mld til Studentombudet ved UiT på fb. Derimot anbefaler jeg ikke å komme med sensitive opplysninger på Facebook.

U: Hvordan vil studentene i nord merke at det er opprettet et studentombud. Er Studentombudet en varig ordning eller en prosjektstilling?

T: Målet er at studentombudsordningen senker terskelen for å ta opp saker studentene finner problematisk. Jeg tror det for mange vil være en trygghet å vite at de kan kontakte meg konfidensielt, uten å være redd for at for eksempel faglig ansvarlig, veileder eller andre ansatte ved UiT vet om det.

Studentombudsordningen er en varig ordning.

U: Har du fått noen saker til nå, og hvor mange saker forventer du å få i løpet av året?

T: Til nå har jeg fått ca 20 henvendelser. Selv om noen av disse henvendelsene faller utenfor mitt arbeidsområde og noen der studentene selv blir bedt om å ta kontakt med sitt institutt, er der allerede flere saker som  studentombudet ser alvorlig på.

Det blir spennende å se hvilke type henvendelser som kommer det første semesteret og hvor stort behovet er blant studentene ved UiT. Så nøl ikke med å ta kontakt med meg: husk at ingen henvendelse er for stor eller for liten.

U: Til slutt, er det noe du ønsker å nå ut med til studentene og hvor finner de deg?

Studentombudet er tilgjengelig for alle studentene ved UiT.  Det er helt uforpliktende å ta kontakt med meg, og jeg skal gjøre mitt beste for å være behjelpelig i din situasjon.

Ta kontakt med meg på tlf, mail eller facebook. (uit.no/studentombudet skal være oppe å gå ila uka…

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail