Foto: Pressefoto

Stjeler fra fremtidens generasjoner

Nestleder i NTL Ung, Stian Juell Sandvik er ikke i tvil om om at det er de unge som er taperne i årets statsbudsjett.

– Vi ser en manglende satsning på studenter og tiltak mot økende ungdomsledighet. Regjeringen øker studiestøtten noe, men 300,- kr i måneden er ikke nok for veie opp for at studiestøtten gradvis har blitt mindre siden århundreskiftet.

Alt blir dyrere

Momsøkningen i kultur og transport er heller ingen gladnyhet for studenter. Den vil spise store deler av økningen og han påpeker at jo mer hver enkelt student må jobbe ved siden av studiene for å få hverdagen til å gå opp, jo vanskeligere vil det være å gjennomføre studiene.

– Målet må være at studentene skal klare seg uavhengig av finansiering fra foreldrene, sier Sandvik

Studenter i minus NSO har beregnet ut at gjennomsnittsstudenten går rundt 3800 kroner i minus hver måned, når man tar utgangspunkt i SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter. Undersøkelser viser at kun to av ti fra lavere økonomisk bakgrunn tar høyere utdanning og at fire av ti av studentene får støtte hjemmefra.

– En økning på 300 kroner i måneden er lite og ivaretar ikke målet om at alle skal ha lik rett og mulighet til utdanning, forteller Sandvik

Mer målbevisst omstilling

Sandvik mener at regjeringen stjeler fra framtidens generasjoner ved å gi store skattekutt som kunne blitt brukt til framtidens arbeidsplasser og en grønn omstilling.

– Regjeringens tiltak mot økende ungdomsledighet burde vært mer målbevisst.

Eksempelvis mener han at 405 nye studieplasser er alt for lite når vi opplever økt arbeidsledighet. Det vi trenger er tiltak som monner, og som skaper flere arbeidsplasser. NTL Ung mener vi trenger reformer som styrker tjenestetilbudet til innbyggerne og sist, men ikke minst, trenger vi en plan for grønn og rettferdig omstilling av norsk arbeidsliv.

Nei til turbostipend

NTL Ung er imidlertid glad for at regjeringen ikke går inn for ideen om turbostipend, noe de mener kun støtter de som lykkes allerede.

De er også positive til at regjeringen fortsetter med yrkesfagløftet og at det er en økning i bygging av studentboliger selv om det fortsatt er et stykke igjen – avslutter Sandvik.

Flere studentboliger

I fremlagt statsbudsjett foreslår regjeringen at det skal gis 2200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringer viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 230 nye studentboliger i Finnmark og Troms. Norges arktiske studentsamskipnad vil kunne søke om midler også neste år.

Aurora Meland, leder av Studentparlamentet ved UiT, er positiv til at regjeringen har tildelt så mange studentboliger og sier at det fremover blir opp til studentpolitikere å jobbe for å sikre at de havner i Arktiske Studentsamskipnader sine prosjekter.

– Vi vil ha et spesielt fokus på Tromsø, siden det er her presset er størst, sier hun.

Tekst: Lene Oline Sedolfsen

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail