Foto:

Slik har de fordelt semesteravgiften du har betalt for!

Semesteravgift

Semesteravgiften på 470 kr (500 kr om du støtter SAIH) som studentene ved UiT betaler til høstsemesteret og vårsemesteret, ble akkurat fordelt i regi av Studentparlamentet til Universitets egne linjeforeninger og organisasjoner. Det er komitéen som jobber frem innstillingen til forslag til fordeling, og Studentparlamentet som vedtar endelig vedtak.

Opphetet diskusjon

Det er ofte en opphetet diskusjon rundt fordelingen, og vi kunne i fjor se blant annet Driv og Hurraradio gå til iTromsø og fortelle at de sendte inn klage til Samskipnaden. Primært klagde de over  Studentparlamentet sin håndtering av søknaden deres, deriblant inhabilitet og spørsmål rundt dette. I år derimot har ikke Utropia registrert noen store klager, i hvert fall ikke ut i offentligheten.

Semesteravgifts-fordelingen for 2016 ser slik ut:

Semesteravgifts-fordelingen

Kenneth Hansen var i Tromsø og UiT for noen dager siden, og Utropia så sitt snitt til å ta en prat med han.

”I Narvik så gjør de det på en litt annen måte. Hvis definisjonen på litt hadde vært veldig.”

Narvik Studentersamfunn

I Narvik blir alle studenter automatisk med i Foreningen Narvik Studentersamfunn (NSS), ved betaling av semesteravgift og oppmelding til studier. Deretter kan studenter velge hvilke klubber de vil bli medlem i, og om de i det hele tatt vil delta. Narvik Studentersamfunn har 16 klubber, og det er nettopp disse som bestemmer hvor semesteravgiftspengene skal fordeles mellom klubbene. Årsmøtet i NSS (alle studenter) velger et presidentskap bestående av tre personer. Presidentskapet mottar søknader om bevilgning fra klubbene. Presidentskapet utarbeider deretter en innstilling til fordeling som presenteres for Dumaen.

Dumaen

Dumaen er et demokratisk organ bestående av representanter fra klubbene. Hver klubb har fra en til tre stemmer, alt etter hvor mange medlemmer klubben har. Der kommer Dumaen med tilbakemeldinger eller endringer og Dumaen vedtar fordeling av pengene. Det er ikke noe partisystem, og det er fullstendig adskilt fra studentparlamentet. Når Utropia snakker med Kenneth Hansen, som er visepresident i Narviks studentersamfunn, sier han at de er veldig fornøyd med løsningen de har valgt på deres Universitet. Det har vært på denne måten lenge, men har blitt kontinuerlig raffinert gjennom årene, sier han.

Når han var hos UiT sist ble fordelingsmodellen, og generelle avgjørelser blant studentorganisasjoner, tatt godt imot av studentorganisasjoner tilhørende UiT. Dumaen er organet som styrer NSS mellom årsmøtene, og Presidentskapet er organet som styrer NSS mellom Dumamøtene. Dumamøter avholdes ca. en gang i måneden. Det er en veldig demokratisk løsning, sier Kenneth, og det gjør det lett å få innspill fra studenter og klubber på en kjapp og enkel måte. Han presiserer at i Narvik er det kun 10% studenter av UiT sine antall studenter, så om det burde innføres her vil han ikke gi noen kommentarer om. Han kan kun si hvor fornøyd de er med løsningen i Narvik.

Origo

Siden Kenneth også er redaktør for Origo, studentavisa i Narvik, så lurte Utropia på hvor mye støtte de får fra Dumaen og hvordan de løser dette. Som kjent får Utropia økonomisk støtte fra semesteravgiftsfordelingen, og i år var den på 306 600 kr. Utropia har registrert en gruppe på facebook som heter “Vi som vil kutte støtten til Utropia”, med 7 «likes». Det ble opprinnelig lagd en gruppe som het “Vi som vil legge ned Utropia”, men ble slettet kort tid etterpå og erstattet med førstnevnte gruppe.

Semesteravgiftfordeling-1

I gruppebeskrivelsen står det “Utropia fikk 366.500kr i semsteravgiftsfordelingen 2016. Vi mener studentene får lite valuta igjen for pengene, og mener studentpolitikerne må tørre å ta noen tøffe valg og prioritere ekte studentvelferd framfor bedriftsvelferd. I Bodø klarer de å finansiere alle utgiftene ved annonseinntekter, da burde vi også klare det i Tromsø.”

I Narvik har de i utgangspunktet én papiravis i året som kommer i mars, i forbindelse med festivalen Vinterfestuka. Utenom det driver de nettavis, og vil etter hvert ekspandere til ukentlig nyhetsbrev. Målet er at avisen skal gå i null, sier Kenneth.

Utropia forteller han om facebook-gruppen og om han har noen kommentarer til denne, hvor han sier at ”Det er viktig med en studentavis for å gi studenter et talerør. Det er viktig at studenter har en mulighet til å bli hørt” Når Utropia har prøvd å få noen kommentarer fra opphavspersoner bak gruppen “Vi som vil kutte støtten til Utropia”, er det ingen som har ville gitt kommentar. Heller ingen av de som har utrykt støtte til gruppen på facebook. Nevnte facebook-gruppe har fått uttrykt støtte fra et medlem i Studentparlamentet. Utropia er åpen for debatt, og avisen eksisterer for at alle skal si sin mening. Utropia oppfordrer debattantene på nett, til å også debattere hos oss.

Tekst: Kristin Sofie Hvattum

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail