Foto:

NSO ga delvis støtte til AML-streiken

NSO ønsker mindre bruk av midlertidige stillinger innenfor høyere utdanninger. Sitat: Vi beklager at vår støtte til motstanden mot midlertidighet er tatt til inntekt for en generell støtte til streiken.

Tekst: Stewart Håseth // Foto: Presse

Flere reagerte på at NSO markerte seg som tilsynelatende ukritisk støttespiller ovenfor streiken de største arbeidsforeningene arrangerte 28.02.15. Utropia ba leder for NSO utdype hva de egentlig støttet.

Vi beklager at vår støtte til motstanden mot midlertidighet er blitt tatt til inntekt for en generell støtte til streiken. Det har vært naivt av oss å tro at vi kunne støtte markeringen mot økt midlertidighet i arbeidslivet uten å fremstå som vi samtidig støtter opp om politiske synspunkter vi ikke har mandat til å mene noe om, sier Anders Kvernmo Langset.

Dette ble så tatt til inntekt for at NSO støtter alle punkter som blir tatt opp til politisk streik onsdag.

– Det var ikke NSOs intensjon, vår intensjon var å uttrykke bekymring til den høye midlertidigheten i akademia, utdyper Kvernmo Langset.

NSO har vedtatt politikk på at vi ønsker at faste stillinger skal være normen i akademia. I dag er 18,3 % av de vitenskapelig ansatte ansatt i midlertidige stillinger, mot 9,3% i resten av arbeidslivet.

– Våre kommentarer gikk både på vegne av de ansatte ved våre private medlemsinstitusjoner som rammes direkte av endringene i arbeidsmiljøloven, og fordi vi ser en trend i økt bruk av midlertidige stillinger som kan gjøre det vanskeligere å jobbe for en innstramming av midlertidigheten i akademia gjennom tjenestemannsloven, sier Langset.

NSO har blitt oppfattet som å støtte flere momenter enn det som har vært deres intensjon. Kvernmo Langset understreket også at NSO har aldri tatt standpunkt til de øvrige endringsforslagene som omhandler for eksempel overtid, søndagsarbeid eller kollektiv søksmålsrett.

Med det kan vi vel gjerne si at NSO fremdeles jobber for studentenes beste?

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail