Foto: Reidun Heggen

Kast maska – alle har en mental helse

Alle studenter opplever til tider at noen dager er bedre enn andre dager, og dager som føles langt fra gode. Kanskje er det savn fra nære og kjente, ensomheten som rår, vissheten om at du alltids kunne lest mer og notert flittigere, eller et hav av nye begreper som surrer i bevisstheten dag og natt på jakt etter refleksjonsevne. Ja, for det er ikke til å komme unna at som student må du prestere og det er ikke fritt for prestasjonsangst og eksamensstress. I tillegg kan det være langt mer enn bare pensum studenter bærer med seg i sekken.

10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse, noe som engasjerer lokale studentpolitikere, som ønsker å bidra til å sette dette tema på dagsordenen. Allerede 8. oktober ble markeringeen startet med et foredrag om prestasjonskultur, hvor universitetets kommunikasjonsdirektør, Asbjørn Bartnes, intervjuet Vibeke Skofterud om hennes hverdag som toppidrettsutøver, og hvordan hun takler presset som kommer med det å være en av verdens beste langrennsløpere. Etter intervjuseansen ble studentene servert gratis lunsj og fikk anledningen til å møte Studentrådgivningen, Studentombudet og Studentparlamentet på stand. Markeringen til ble så avsluttet med en gratis visning av filmen The Breakfast Club på Verdensteateret.

Studenter setter temaet på dagsordenen

Samtlige studentpolitiske lister ved UiT har psykisk helse blant studenter som prioriteringssak på sine valgprogrammer. Temaet gjenspeiles også i årets arbeidsprogram for Arbeidsutvalget til Studentparlamentet. Leder for Studentparlamentet ved UiT, Aurora Meland, forteller studentmagasinet Utropia at Studentparlamentet har valgt å markere Verdensdagen for psykisk helse fordi studenters psykiske helse er en prioritert sak for dem i denne perioden. Spesielt siden den siste SHoT-undersøkelsen viser at studenter sliter mer med psykiske symptomplager enn resten av befolkningen. Vi synes at Verdensdagen for psykisk helse er en fin anledning til å sette tema på dagsordenen.

– Til de studenter som sliter vil jeg si at det er lov å ha det vanskelig, og ikke minst, det er veldig vanlig. Det er ikke farlig å spørre om hjelp, og jeg ønsker å opplyse om at Studentsamskipnaden og universitetet har et godt apparat for å hjelpe studenter som sliter.

Hun forteller videre at også hun har hatt det vanskelig i perioder og det går seg storsett alltid til. Hun synes det er utrolig trist at så mange studenter føler seg ensomme.

– Det er vondt å føle seg ensom og det går utover livskvaliteten til de det angår.

Studenter dobbelt så sårbar

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), som ble gjennomført i 2014, konkluderte med at 7-15% av studentene strever mye i studiesituasjonen. Dette skyldes forhold som lav studiemestring, liten gjennomføringsevne, redusert livskvalitet, ensomhet, personlighetsmessige forhold og alvorlige symptomplager – og gjerne en kombinasjon av disse. Ca. hver femte (19%) student rapporterer alvorlige psykiske symptomplager. Forekomsten er dobbelt så høy blant studenter som i normalbefolkningen i samme aldersgruppe, og dobbelt så høy blant kvinner enn menn. Undersøkelsen konkluderer videre med at det bare er om lag 1/3 av de med alvorlige psykiske symptomplager som har søkt hjelp det siste året. I tillegg har en tilnærmet like stor andel av denne gruppen vurdert å søke hjelp.

Studentorganisasjoner spiller en nøkkelrolle

Studentlederen har stor tro på at studentorganisasjoner kan spille en viktig rolle for å løse noe av denne problematikken. Hun påpeker at nøkkelen slike hun ser det er studentorganisasjonene, og det å få aktivisert studentene.

– I en studentorganisasjon kan studenter få utfolde seg, drevet med noe de er interessert i, og mest sannsynlig får man også nye venner med på «kjøpet».

Som student ved UiT finnes det et mangfold av studentorganisasjoner det er mulig å engasjere seg i. Det kan være seg studentorganisasjoner av både faglig, sosial, ideell, politisk eller sportslig karakter. Studentsamfunnet Driv, TSI, Studentmagasinet Utropia, Studentparlamentet, DebutUka, Imladris, Fiskus, SAIH er bare noen, en mer utfyllende liste over studentorganisasjoner finnes i Studentportalen under nyttig linker.

Bra engasjement om følsomt tema

Psykisk helse kan oppleves som privat og er ikke enkelt å snakke om. Slik sett bidrar markeringen med å sette psykisk helse på agendaen og hjelper oss til å snakke om det. Avdelingsleder for Studentrådgivningen, Ola Otterlei, tror Verdensdagen for psykisk helse er med på å ufarliggjøre temaet.

– Alle har en psykisk helse, men det er få som snakker om det. Det er helt vanlig å ha psykiske symptomplager uten at det betyr at man er alvorlig syk. Dersom vi blir flinkere til å snakke om det, kan det bidra til at flere kan få hjelp, før det som var lettere plager eventuelt utvikler seg til noe mer alvorlig.

Mange sliter som nevnt med psykiske symptomplager, og det er veldig forståelig, men få snakker om det. Verdensdagen for psykisk helse bidrar til å sette lys på og gjøre det enklere å snakke om dette som har vært tabu lenge. Får vi en større legitimitet, blir det nok også enklere for studenter å søke hjelp eller noen å snakke med. Å ha tunge tanker er vanskelig når det står på. Det er viktig å forstå at sannsynligheten for at det gir seg, er overveldende stor, forteller Otterlei videre.

Han synes det er flott at Studentparlamentet benytter verdensdagen for psykisk helse til å sette fokus på prestasjonskultur og hvilke konsekvenser det kan få. Forventninger til prestasjon henger sammen med psykisk helse og er viktig å fokusere på.

Studentrådgivningen – gratis og ingen ventetid

Studentrådgivningen er en del av velferdstilbudet ved Norges arktiske studentsamskipnad som studenter kan benytte ved behov. For å få studentrådgivning er ikke ventetid og best av alt er det gratis for studenter. På Studentrådgivningen er det et team av fagfolk som kjenner studentene, studielivet og de utfordringene det medbringer.

I samtaler på Studentrådgivningen opplever de ofte at studenter har depressive symptomer, og det er et klart flertall av unge jenter. Når SHoT-undersøkelsen viser til psykiske symptomplager, tror avdelingslederen at det er snakk om en overrepresentasjon av depressive symptomer.

– Ensomhet henger jo sammen med depressive symptomer. Mange studenter føler på ensomhet, og studielivet kan forsterke disse følelsene. Mitt råd er å finne interesser og aktiviteter sammen med andre, som gjennom studentorganisasjoner og foreninger. Det er et stort mangfold ved UiT, og de fleste kan finne en forening som passer for seg. Noen vil ikke føle på overskudd til å være sosial. Da bør de komme og snakke med oss på Studentrådgivinga.

Depressive symptomer, ensomhet og prestasjon

Otterlei er opptatt av at vi må skille mellom det som er en naturlig utviklingsprosess for unge mennesker og det som er starten på psykiske problemer. Og oppfordrer studenter til å komme tidlig inn til Studentrådgivningen, spesielt i den sårbare perioden. Slik kan de hjelpe til så de vanlige utviklingstrekkene ikke manifesterer seg i dypere symptomer. Noen utvikler plager hvor det er

nødvendig med tettere oppfølging og mer behandling.

– Å begynne å studere kan være en stor overgang i et ungt liv. Mange studenter opplever en naturlig sårbarhet i møte med en ny kultur ved studiestedet. De kan føle seg alene og usikker, og blir liten i en verden hvor man tror alle er tøffere enn en selv. Mange sliter, og det er veldig forståelig.

Til slutt påpeker han at målet på å fungere ved universitet og høyskoler er dels av sosial og dels av faglig karakter. Sosialt er det mange som kjenner på ensomhet, og faglig er det mange som kjenner på krav til å prestere. Ved universitet og høyskoler er det større krav til synlighet nå enn det det var før, og det er større krav til gjennomføring. Det bidrar også til å fallhøyden blir større for noen.

Klarer man ikke eksamener og arbeidskrav, slik det forventes av både omgivelsene og en selv, er det nok mange som trekker seg unna. Det har igjen konsekvenser for det sosiale livet.

Hele rapporten finner du her: http://www.verdensdagen.no/om-oss/tema-2015

Foto: Reidun Heggen
Foto: Reidun Heggen

Tekst: Lene Oline Sedolfsen

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail