Foto:

Fusjon på trappene

Studentledere fra Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Harstad og UiT – Norges arktiske universitet, samlet seg i begynnelsen av februar rundt styrebordet for å diskutere rammene for en videre fusjonsprosess av studentdemokratiene.

Tekst: Lene Oline Sedolfsen // Foto: www.uit.no

Leder av studentparlamentet ved Høgskolen i Narvik (HiN), Bjørn Dinesen, tok direkte kontakt med leder av Studentparlamentet ved UiT-Norges arktiske universitet, Daniel Hermansen, når det var klart at ønsket om å fusjonere med UiT var et faktum. Allerede i første uke av februar samlet studentledere fra HiN, HiH, og UiT seg rundt styrebordet på campus Tromsø. Agendaen var å legge rammen for en fusjon mellom studentdemokratiene. 30. januar ble det fattet vedtak på Høgskolen i Narvik om at de
ønsker å fusjonere med UiT-Norges arktiske universitet på et ekstraordinært styremøte ved HiN. Nå ligger alt til rette for at det skal være gjennomføres en større fusjonsprosess mellom HiN, HiH og UiT innen 1.januar 2016. Det var en gledelig nyhet for UiT og rektor Anne Husebekk uttrykte at de er svært glad for at styret i HiN valgte å opprettholde sitt vedtak om en sammenslåing med UiT. Dette er en god løsning for det ingeniørvitenskapelige fagmiljøet i landsdelen og for Nord-Norge. Vi vil videreføre og forsterke teknologiutdanning og forskning i Nordland, sa hun da vedtaket ble kjent.
På UiT.no opplyses det om at UiT nå vil ta initiativ til å samle ledelsene ved de tre institusjonene for å ta stilling til den videre prosessen. Det er regjeringen som tar den endelige beslutningen om sammenslåing. Visjonen er at en sammenslåing av HiN, HiH og UiT vil gi et større og sterkere universitet, som kan utvikle enda bedre og mer relevante studietilbud, styrke fagmiljøene samt være en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet. Husebekk mener dette er en god løsning for Nord-Norge og for norsk høyere utdanning og forskning. – Vi ser frem til å starte arbeidet med å finne gode løsninger sammen med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad. Vi legger opp til en
åpen og inkluderende prosess der fagmiljøene ved de tre institusjonene blir godt kjent med hverandre, og hvor vi sammen finner fram til gode løsninger. Vi er forberedt på at fusjonen skal være gjennomført til 1. januar 2016, avslutter Husebekk. Som konsekvens av vedtaket om fusjonering legges det nå til rette for både fusjoner av studentdemokrati og studentsamskipnader. Tre studentdemokratier skal se på mulighetene for å bli til et
studentdemokrati som skal representere og ivareta velferden til alle studenter fra Narvik i sør til Alta i nord. En samskipnad som skal sikre studenter i nord, boliger, treningsfasiliteter, rimelig mat og barnehageplasser med mer.

I følge Daniel Hermansen gikk møtet med Studentrepresentantene fra Høgskolen i Harstad (HiH) og Høgskolen i Narvik (HiN) bra. – Vi hadde en klar agenda for første dialogmøte iht. de strukturendringene som Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen annonserte våren 2014.

Møtet gikk mye i å beskrive dagens virkelighet med studentengasjementet, studentdemokrati, samskipnad og mer. Vi måtte også ha en større bolk med bekymringer over en overstående fusjon, grunnen til å bruke mye tid på å lufte bekymringer er for å ta hensyn til hverandre og vite hva som er viktig lokalt for Harstad og Narvik studentene. Vi hadde videre samtaler rundt ideer om fremtidens studentdemokrati med studentengasjement og velferdsorganisering. På det nåværende tidspunkt er ingenting satt. Samtalene vi har hatt er 1. dialogsamtaler.

Planen for videre fremdrift er at vi ønsker å inkludere hverandre, og vi har derfor planlagt et nytt møte i slutten av februar i Harstad, hvor Studentparlamentet i Harstads medlemmer er invitert til et times langt dialogmøte.

Hvorvidt et Studentparlament for alle studentene nord for Narvik kan fungere demokratisk, representativ og rettferdig fordelende av velferdsgoder gjenstår å se. Kanskje vil en av mulighetene være å opprette et Velferdsting slik de har ved NTNU? Før man kommer så langt må det fattes vedtak om fusjonering av studentparlamentene, flere
arbeidsgrupper må nedsettes for å sikre at alle fusjonene kommer studentene til gode. Etter et vellykket første dialogmøte mellom studentlederne ser det ut til at alt ligger til rette for et videre konstruktivt samarbeid mellom studentdemokratiene, og mest sannsynlig en fusjon innen 1. januar 2016.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail