Foto: Olga Shavrina

CIRFA – Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Artic Operations

Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Artic Operations (CIRFA) ved UiT er ett av 17 nye Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI). Den offisielle åpningen fant sted fredag 13.11.2015 ved Institutt for Fysikk og Teknologi her på UiT Norges arktiske universitet.  CIRFA åpner dørene for studenter både nasjonalt og internasjonalt og legger vekt på innovasjon.

Offisiell åpning

Det er en stor dag for CIRFA og vertsinstitusjonen UiT Norges arktiske universitet. Som ett av 17 nye Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) har Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Artic Operations (CIRFA) oppnådd en milepæl for forskning i Nord.

Vi er i et møterom i Teknologibygget. Rundt oss kryr det av velkledde menn og kvinner, som nyter forfriskninger og fingermat. Praten løper løst og ledig, men med en undertone av alvor og glede. De er tross alt her for å delta på en begivenhetsrik dag for CIRFA, UiT og Nord-Norge.

Hva er CIRFA?

Ifølge Forskningsrådet er SFI en ordning som «skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forsking i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og framstående forskningsmiljøer» Målet for SFI er å utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskapning på et høyt internasjonalt nivå med et mål om å styrke internasjonalisering, forskerutdanning og teknologioverføring. For å bli en del av SFI nettverket må man ha en vitenskapelig kvalitet i forskning som ligger på et høyt internasjonalt nivå.

I 2014 var CIRFA et av 57 andre forskningssamarbeider som søkte Forskningsrådet om tildeling som SFI. CIRFA har også seks akademiske og tolv industrielle partnere. Som et av de 17 nye sentrene som fikk etableringstilskudd, skal CIRFA fokusere på forskning innen integrated remote sensing and forecasting. Vi var så heldige å få møte senterleder Torbjørn Eltoft, og han gav en kort og presis forklaring på hva det er CIRFA jobber med:

«Integrated remote sensing er å hente ned data fra satellitter og prøve å finne ut informasjon om jordoverflaten: som sjøis og havoverflaten, det kan være informasjon om det er oljesøl noen plass eller om det er isfjell. Det å integrere denne informasjonen betyr at vi henter den ut fra satellitt, fra flymålesensorer, fra bakken og integrerer den informasjonen i et produkt, som f.eks. kan brukes i et skip til navigering, eller i oljenæringen for å følge med hva som skjer rundt en plattform.»

Remote sensing and forecasting-teknologi er av stor betydning i forhold til miljøovervåking og ressursforvaltning i nord, og vil på lang sikt være uvurderlig for overvåking og forståelse av klimaendringer.

Store forventninger

Det er store forventninger til hva CIRFA skal utrette i årene framover. Senteret har allerede syv forskjellige forskningsprosjekter gående. Torbjørn poengterer at selv om det heter ‘Arctic Operations’ og har fokus på industri, har det også med at dette er en SFI – altså at forskningen de driver med også er viktig for klima og miljø:

«Vi har store forventninger om at vi skal greie å gjøre fjernmåling mer nyttig, gjennom å lage integrerte produkter som kan være nyttig for industrielle aktiviteter i nord, men det er klart det vil også ha relevans for klima, studier og miljø.»

Fokus på studenter

CIRFA har ikke et ensrettet blikk bare på forskning med velutdannede forskere. De har også fokus på studentene. Som Torbjørn sier:

«I løpet av de neste åtte årene skal vi ha inn 18 Ph.d.-studenter. Vi prøver også å få inn så mange masterstudenter som vi kan, der vi har veldig mange interessante problemstillinger som kan gjøres om til masterprogram. Ellers så ønsker vi å få utvekslingsprogram med utenlandske studenter som kan komme og besøke oss. Vi har nå, allerede før vi startet opp, hatt inne en kinesisk student, som har vært her i ett år.»

Videre kan Torbjørn fortelle at de allerede har en forespørsel fra en kinesisk forsker som ønsker å komme på opphold. De har også hatt opphold av en forsker fra Algerie. Målet er helt klart å få et godt samarbeid både nasjonalt så vel som internasjonalt.

Innovasjon

Også er det jo dette med innovasjon, som er I’en i SFI. Innovasjon vil vise seg å bli mer og mer viktig for Norge som nasjon framover. Vi trenger å finne nye, framtidsrettede ideer og løsninger, slik at vi kan være konkurrenter på det internasjonale markedet, så vel som å holde et høyt BNP her i landet.

Torbjørn poengterer at CIRFA ikke skal drive innovasjon; «men det skal lage forskning som danner grunnlag for innovasjon.»

Her synes jeg Torbjørn virkelig setter ord på hva som kommer til å bli en viktig pekepinn i årene som kommer. Innovasjon og nyskapning vil bli viktige drivkrefter i det norske markedet. CIRFA setter kursen i en god retning.

«Vi prøver å få etablert et samarbeid med Handelshøgskolen sånn at vi får invitert inn studenter når vi har samlinger i senteret. Vi er på jakt etter ideer som skal kommersialiseres. Det å hente ut ideer som kan ha potensiale for industri i utvikling og i det å skape industri er jo viktig.»

Norge har så mye som 30-35 000 nyetablerte virksomheter hvert år, ifølge Altinn. Etter fem år er 50-60% av disse avviklet. Vi trenger flere gode ideer, som kan implementeres i markedet og industrien. Likevel skal vi ikke glemme de «gamle» etablerte bedriftene. Aftenposten skrev 12. november 2015 i sin artikkel Gamle bedrifter skaper flest nye jobber (av Kjell G. Salvanes), at de gamle bedriftene er like viktig for skapning av arbeidsplasser som de nye. Veletablerte bedrifter kan åpne opp for nye, stabile arbeidsplasser ved nyskapning og innovasjon. De vil også ha en god base å bygge på, som kanskje skaper mindre usikkerhet ved introduksjon av nye produkter eller tjenester.

Framtiden

CIRFA åpner for spennende prosjekter og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Vi i Utropia håper mange studenter finner veien innenfor dørene til CIRFA og får ta del i deres forskning og framtidsrettete visjoner. Vi venter spent for videre nyheter om CIRFA og deres arbeid i årene som kommer.

Vi i Utropias redaksjon ønsker CIRFA til lykke med åpningen av sitt senter.

Foto: Olga Shavrina
Foto: Olga Shavrina

Tekst: Oda Camilla Rykkje

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail