Foto: Olga Shavrina

Å være student ved UiT Norges arktiske universitet

Nytt studieår, nytt semester og nye muligheter. Og for mange av dere en helt ny tilværelse. Så til både nye og gamle studenter – hjertelig velkommen til UiT Norges arktiske universitet.

Det å være student medfører at du på mange måter faller inn i en helt spesiell kategori. Du er ikke arbeidstaker, du har få håndfaste rettigheter, begrenset med inntekt og kanskje du har måttet flytte til en ukjent by, enten det er Tromsø, Alta, Narvik, Harstad eller et annet sted hvor UiT tilbyr studier. Selve studieperioden er, sett i den store sammenhengen, en kort periode, hvor eksamen hele tiden henger over deg.

Videre skal du danne nye bekjentskap og komme inn i et system som er regulert av flere regelverk. Og som i forvaltningen for øvrig kan det av og til oppstå situasjoner hvor du som student har behov for bistand. Derfor jobbet Studentparlamentet ved UiT i flere år for å få opprettet et studentombud, og ordningen trådte i kraft i fjor. Så det er med dette en glede å få presentere Studentombudet ved UiT for dere som enda ikke kjenner til ordningen.

Studentombudet ved UiT

Studentombudet ved UiT er en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi deg som student hjelp og veiledning i saker vedrørende din studiesituasjon. Studentombudet skal påse at saken din får en forsvarlig og korrekt behandling, og at dine rettigheter blir ivaretatt.

Studentombudet er organisatorisk plasser under Norges arktiske studentsamskipnad. Det betyr at studentombudet har en uavhengig stilling i forhold til organisasjonen UiT. Dette innebærer at studentombudet ikke har instruksjonsmyndighet overfor enhetene ved universitetet, og heller ikke myndighet til å avgjøre saker eller opptre som en klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved UiT.

Uavhengigheten medfører også at studentombudet ikke har tilgang til UiT sine interne systemer og har dermed bare innsyn i den enkelte saks dokumenter i den grad du har gitt samtykke til innsyn. I tillegg kan det være du ønsker å melde fra om kritikkverdige forhold, som for eksempel trakassering, mobbing, underslag eller brudd på sikkerhetsrutiner. I så tilfelle kan du kontakte studentombudet for en uforpliktende samtale. Og ønsker du å varsle anonymt, kan du gjøre dette via studentombudet.

Så hva kan studentombudet være behjelpelig med:

  • Lytte til dine bekymringer og gi veiledning i problematiske situasjoner.
  • Svare på spørsmål om dine rettigheter som student.
  • Undersøke om UiT har hold seg innenfor gjeldende regelverk i saker som angår deg som student.
  • Bistå deg hvis du er usikker på retningslinjer eller prosedyrer.
  • Varsle universitetet på dine vegner dersom du ønsker å være anonym.
  • Bidra til å løse en sak på lavest mulig nivå.
  • Være en nøytral, uavhengig instans mellom partene i en eventuell konflikt.

Det er med andre ord mange situasjoner som kan oppstå i løpet av studietiden din hvor studentombudet kan bistå deg. Men det er altså ikke alle tilfeller studentombudet kan bistå i.

Studentombudet kan ikke:

  • Ta parti eller avgjøre saker.
  • Instruere enheter eller beslutningsorganer ved UiT.
  • Behandle klager eller endre avgjørelser fattet av universitetet.

Dine rettigheter og plikter

Som student har du både rettigheter og plikter. Og det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med de lover og regler som gjelder studentene ved UiT Norges arktiske universitet. I studentweben bekrefter du at du er kjent med hvor disse bestemmelsene finnes, at du er kjent med at disse reglene gjelder for deg som student og at du er forpliktet til å sette deg inn i alle bestemmelsene som gjelder din studiesituasjon.

Det er forståelig at du som er ny student ikke tenker på fremtidige problemer, men det er likevel å anbefale at du setter deg godt inn i studieplanen din, får en oversikt over forskjellige frister, undersøker om det er arbeidskrav og/eller obligatorisk undervisning i dine fag og ser igjennom hvilke regelverk som er viktig å kjenne til. Alt dette finner du informasjon om på uit.no.

Og du – husk å melde deg opp til undervisning og eksamen innen 1. september!

Dersom du lurer på noe så spør ditt fakultet, en konsulent ved ditt studium eller andre ved UiT. Og dersom du ønsker eller har behov for å kontakte en uavhengig instans er studentombudet der for deg.

Håper du får et fantastisk høstsemester!

 Beste hilsen

Torill Varberg

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail