Foto: Joakim Tetlie

Dette tenker Høgskolen i Narvik om fusjonen

Som dere sikkert vet, ble det den 19. juni 2015 bestemt at Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad blir slått sammen fra 1. januar 2016. Det har vært mye snakk om fusjonen her på UiT, men vi vet ikke så mye hva de andre partene selv tenker om fusjonen. Utropia fikk et eksklusivt intervju med Presidentskapet i Foreningen Narvik Studentersamfunn for å finne ut mer om dette!

Presidentskapet i Foreningen Narvik Studentersamfunn består av president Mats Fredrik Heigre (midt), visepresident Kenneth Hansen (til venstre) og finansminister Alexander Fejerskov (til høyre).

Hva tenker presidentskapet i Narvik Studentersamfunn om fusjonen av Studentparlamentet?

Vi setter veldig stor pris på at Studentparlamentet i Narvik har vært såpass “på ballen” som de har vært. De har sikret at de små campusene får sin stemme i det fusjonerte studentpolitiske organet.

Er det noen svakheter eller styrker ved en slik fusjon dere ønsker å påpeke?

Styrker: Lettere å utveksle informasjon og idéer, som kan styrke parlamentet og gi et enda bedre tilbud til studentene.

Svakheter: Kan fort bli en veldig liten del av noe stort, som kan føre til at de små campusene blir oversett.

Hvordan forhandles det frem enighet blant studentpolitikere på de forskjellige campusene (Harstad, Narvik, Tromsø, Alta?)

Under fusjonsprosessen har alle parlamentene hatt representanter i fusjonsutvalget. De har jobbet med hvordan et felles politisk organ for nye UiT skal se ut og hvordan det skal organiseres.

Hvilke krav stiller dere til fusjonen?

Det viktigste for oss i NSS har vært at fordelingen av semesteravgiften ikke skal gå via semesteravgiftskomiteen i Tromsø. Vi er organisert på en helt annen måte og ønsker å styre velferden i Narvik lokalt. Semesteravgiften skal derfor gå uavkortet til NSS, som fordeler midlene lokalt til velferdstiltak her i Narvik.

Hva tror dere studentene har å «tjene» på fusjonen?

Ved å utvikle et tettere samarbeid med felles funksjoner (Studentavisa Origo og Studentmagasinet Utropia for eksempel) kan en få høyere kvalitet på velferdstilbudene på alle campusene.

Dette har allerede vist seg å fungere positivt når det kommer til Fjellgruppa i TSI og Friluftsgruppa ved HiN, som gjennom samarbeid har arrangert turer.

Det vil også være lettere å få gjennomslag i større nasjonale saker som angår studentene, når man kan stille med en felles front.

Vil det som følge fusjonen komme mer penger til Student velferd og hvordan vil det kunne bli ivaretatt en rettferdig og ansvarlig fordeling til de forskjellige organisasjonene, på de forskjellige campusene?

Pga. at en sparer en del penger på sentralisering og effektivisering av driften håper og tror vi at vi vil få mer penger til fordeling. Hvor mye er vanskelig å slå fast enda, men vi håper på en solid økning.

Tror dere det blir å ende opp med at «storebror Tromsø» og studentpolitikere der blir å styre «skuta», og de andre campusene få mindre påvirkning og tilgang til ressurser pga. fusjon?

Som nevnt tidligere har parlamentet i Narvik vært veldig flinke og jobbet for en rettferdig maktfordeling mellom de ulike campusene. Parlamentet i Tromsø har også uttalt at de ikke ønsker å være “storebror” og ta makta alene, men ønsker å styre sammen med andre campuser. Det er uansett viktig å legge til rette for at en unngår at det kan bli en realitet.

Hvordan dere synes forhandlingene går og om det er enighet evt. Noen uenigheter/kampsaker?

Litt uenigheter er det alltid i en forhandlingsprosess. Det er nok blant annet fordi en ser ting fra ulike perspektiver. Generelt sett er enigheten stor og uenighetene går stort sett på detaljer. De store linjene er det mye enighet om. NSS har ikke vært direkte involvert i forhandlingene. Den er det parlamentene som har stått for. NSS har da uttalt seg og forhandlet via Studentparlamentet i Narvik.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail