Foto:

Fremtiden er fornybar energi

De siste tiårene har bruken av fossilt brensel som en kilde til energi skutt i været. Dette har ført med seg økonomisk vekst, teknologiutvikling og energi.

Tekst: Thomas Granum // Foto: Presse

De siste tiårene har bruken av fossilt brensel som en kilde til energi skutt i været. Dette har ført med seg økonomisk vekst, teknologiutvikling og energi. Det hersker liten tvil om at de store oljeselskapene som Chevron og BP for å nevne noen, har skapt mange arbeidsplasser og mye velstand. Vi vet hva vårt eget Statoil har fått til på hjemmebane, men også i internasjonal sammenheng og hvordan selskapet har bygget seg opp til å bli en av verdens største leverandører av olje og gass. Men medaljen har en mørk bakside, uttrykt i klimautfordringer.

Gjennom forbrenning av fossilt brensel slippes enorme mengder CO2 ut i atmosfæren og er med på å skape økt drivhuseffekt. Gjennomsnittstemperaturen på kloden øker, polene smelter og havet stiger. Klimaendringene har kanskje ikke satt så dype spor her i Norge enda, men andre steder i verden – oftest der ressursene er minst – har klimaendringene en brutal innvirkning. Bangladesh, et land med nært 160 millioner mennesker brukes til stadighet som eksempel, og ikke uten grunn. Landområdene trues av oversvømmelse og mange mennesker har måtte flykte fra sine hjem. Mennesker på flukt grunnet klimaårsaker var i 2012 på om lag 32,4 millioner. Selv om Norge enn så lenge er skånet for klimaendringene, er dette noe som vil ramme absolutt alle på kloden i fremtiden, om ikke karbonutslippene reduseres betraktelig.

Bruken av fossilt brennstoff er i dag en av hovedårsakene til CO2-utslipp i atmosfæren. Utfordringen blir å kutte i dette bruket og basere fremtiden på fornybar energi som vann-, vind- og solenergi.

Norge med sine klimatiske forhold har et godt utgangspunkt til å produsere vindkraft. Ved utbygging av vindkraftparker vil Norge skape lokale, nasjonale og internasjonale arbeidsplasser, samt skape inntekter til fellesskapet. Ikke minst kan vi være med på redusere utslippet av giftige gasser. Dessverre har det vært rettet lite fokus på utbygging av vindkraft i Norge. Noe av argumentasjonen har basert seg på vindmølleparkenes innvirkning på naturen og dyrelivet. Det er i så måte viktig å utrede hvor vindparker kan bygges, og det vil kanskje i tråd med teknologiske fremskritt bli lettere å bygge ut vindkraft til havs.

Vannkraft har spilt en vesentlig rolle i veldig mange år. Det er dog først mot slutten av 1800-tallet at man begynte å bruke vannkraft til å produsere elektrisitet. På første halvdel av 1900-tallet utviklet det seg til å bli verdens viktigste kilde til elektrisitet. Vannkraft er noe som allerede utnyttes godt i Norge, og vi har mellom 1000 og 2000 større og mindre vannkraftverk rundt om i landet. Med vårt fjellrike landskap og mange fossefall har Norge utviklet seg til å bli et flaggskip i Europa på dette feltet. Mellom 97 og 99% av energiproduksjonen i Norge kommer fra vannkraft. Her kan Norge være et foregangsland, og forhåpentligvis kan land med relativt like klimaforutsetninger lære mye av oss på dette området.  Dette gir fornybar energi og er en klimavennlig måte å produsere elektrisitet på.

Fossile brennstoff vil ta slutt en gang, dessuten er den med på å forsøple jordkloden. Det hersker liten tvil om at fremtiden tilhører fornybar energi som solenergi, vindkraft, vannkraft og bioenergi. Norge og andre rike land må gå frem som gode eksempler, produsere mer energi ved hjelp av de nevnte fornybare kildene og hjelpe utviklingsland med prosessen. Det er viktig at fattige land også får muligheten til å ta i bruk fornybar energi og være med på å skape en bærekraftig fremtid. Men først og fremst må vi med ressursene, legge til rette for at dette faktisk er mulig. Fasiten svart på hvitt vil være å kutte bruken av olje, kull og gass og basere fremtiden på det fornybare. Det vil ta tid, koste mye penger og innsats, men planeten vår trenger det sårt.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail