Foto: Hanna Skjerven

Africa for Norway – Doner din stereotype

I november i år har Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) hatt en kampanje kalt «Africa for Norway». Som aktivist og styremedlem i SAIH Tromsø har jeg stått på stands og i tillegg deltatt på SAIH Tromsø sitt temamøte for å informere om kampanjen og skape debatt rundt temaet. På møtet fortalte fem personer med sterk tilknytning til Afrika om deres land og hvordan stereotypier påvirket deres land, samt hvor sanne disse faktisk fremstår.

Africa for Norway_Hanna Skjerven3
Foto: Hanna Skjerven

Om standene

Standene hadde en positiv effekt for lokallaget. Det var mange som stoppet opp for å snakke med oss og var interessert i temaet vi tok opp. Vi bad dem om å donere en stereotypi, aller helst om Afrika, ved å skrive den ned på en post-it lapp, og klistre den på en plakat. Resultatet var svært fargerik plakat med like fargerike stereotypier.

Mange skrev ned negative ting slik som ebola, HIV, AIDS, sult, fattigdom og krig, men det var også mye positivt kulturelt slik som rytme, dans, eksotiske dyr osv. Alt dette kan man nok finne i dette store kontinentet til varierende grad, men det gir også et veldig unyansert bilde. Det er ikke slik at alle i Afrika er fattige eller syk, og det er heller ikke slik at alle er flinke til å danse. Naturlig nok var jo dette delvis forventet da vi spurte om å få deres stereotypier.

Andre stereotypier var mer varierte som disse eksemplene: Ingen afrikanske barn får gå på skole – Alle afrikanske land trenger økonomisk støtte fra utviklede land – Utnyttet av vestlige store selskaper – Afrikanere har oppblåst mage – Afrikanere spiser barn – Alle fra Somalia er pirater – Aggressive menn – De gifter seg veldig tidlig – Forskjeller, konflikt, enklaver av stabilitet – Kolonisert kontinent – Glemte kriser – Apartheid – Barnesoldater – Smiler hele tiden – Flinke til å løpe – Hakuna Matata.

Africa for Norway_Hanna Skjerven
Foto: Hanna Skjerven

Hvorfor er dette viktig?

Når det første du tenker på er sykdom og fattigdom, skaper du et unyansert bilde av en kompleks verden. Dette bildet former hvordan ikke bare du, men også store deler av verden ser på dette tidligere koloniserte kontinentet. Og dette bildet påvirker hvordan du forholder deg til andre som kanskje kommer fra Afrika eller hvordan stater forholder seg til ulike afrikanske land. Et eksempel på det siste er måten vi gir bistand på og bidrar i konflikter.

Et konkret eksempel på hvorfor denne generaliseringen hindrer utvikling og skaper misinformasjon er utbruddet av ebola. Høsten 2014 var sykdommen spredt til tre land på vestkysten av Afrika. På grunn av media sin dekning av epidemien hvor det ble fremstilt at ebola rammet hele kontinentet, valgte flere å droppe reisen sin til blant annet Sør-Afrika. I distanse ligger Spania nærmere ebolautbruddene geografisk enn det Sør-Afrika gjør.

Jeg skal ikke gå så inn på alle disse andre stereotypiene, men også de nevnt over har flere sider ved seg som er viktig å merke seg. Det kan sies at ulike land har kommet i konflikt med pirater i Somalia, men de fleste av Somalias innbyggere er ikke pirater. Det er heller ikke slik at ingen barn ikke får gå på skole, utviklingen her har de siste årene gått i svært positiv retning. I tillegg vil det å si at alle afrikanere er flinke til å løpe være noe av det samme som å si at alle europeere er flinke til å gå på ski.

Hvis vi ikke forsøker å sette det hele i perspektiv kan vi komme i fare for å hindre utvikling i et ressursfylt kontinent bestående av 54 ulike land. Disse landene befinner seg i ulike situasjoner, og med ulike løsninger på ulike problemer. Sannheten er som oftest mer kompleks enn det som kommer frem i media. Dette gjelder også andre situasjoner slik som for eksempel flyktningkrisen og konfliktene i Midtøsten.

Vi i SAIH Tromsø håper kampanjen, både standene og temamøte, hadde en effekt på folk. At vi alle blir minnet på at vi hele tiden må forsøke å se helheten til denne komplekse verden vi lever i, samtidig som vi er opptatt av å forstå detaljene bak det hele. ­

SAIH Tromsø er Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond sitt mest nordlige lokallag. Vi er en variert gjeng med studenter fra forskjellige studier som samles rundt en gang hver uke. Vi har lokallagsmøter hvor vi planlegger arrangementer. Disse kan blant annet være seminarer, filmvisninger, debatter, forelesninger med gjester og innimellom sosiale eventer for aktivistene. Temaene SAIH jobber med tar utgangspunkt i retten til utdanning, og kan variere fra akademisk frihet, studentsolidaritet, urfolk og afroetterkommeres rettigheter, vårt bilde av sør, kjønn og likestilling og seksuelle og reproduktive rettigheter.

Africa for Norway_Hanna Skjerven2
Foto: Hanna Skjerven

Er dette noe du er interessert i? Ta kontakt med SAIH Tromsø, enten på Facebook eller epost saih.uit@gmail.com.

Tekst: Terese Birkeland

Foto: Hanna Skjerven

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail