Foto:

1. Mai – Folk Forandrer Verden

1. mai samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles folk under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks kraft til å forandre i dag. Gjennom å organisere oss og stille krav til mennesker med makt, kan vi bidra til at vi får et samfunn med en mer rettferdig fordeling av både makt og ressurser. Derfor er temaet for Norsk Folkehjelps 1. maiaksjon 2015; organisasjonsfrihet.

Tekst: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Tromsø // Foto: Lena Fiske/Norsk Folkehjelp

Alle verdens paroler på denne dagen kan oppsummeres i én større sak: Verden har en ulikhetskrise. Når de 85 rikeste personene i verden eier like mye som den fattigste halvparten av verdens befolkning, er noe alvorlig galt. Dette er den store kampen, og den vinner vi bare om vi står sammen. Dessverre er retten til å organisere seg, ytre seg og på andre måter arbeide for mer demokratiske samfunn, igjen truet i verden. Dette er en farlig utvikling. Kampen mot ulikhet og kampen for organisasjonsfrihet henger sammen.

Før bodde de fattigste menneskene i de fattigste landene. I dag bor 70 % av verdens aller fattigste i land som ikke er fattige, men i såkalte mellominntektsland. I mange av disse landene er det en enorm ulikhet mellom de på toppen og de på bunnen.

Bare folk som står sammen kan endre dette bildet. Sterke fagforeninger er bedre egnet til å forhandle fram rettferdige lønns- og arbeidsvilkår så ulikhetene går ned. Sterke organisasjoner kan stille krav til regjeringene om at de må redusere de økonomiske ulikhetene og skape reelle muligheter for alle til å skape seg verdige liv. Sterke fellesskap kan løfte kampen for de få til oppmerksomhet til de mange.

I Norge vet vi at organisering gir makt. En av grunnene til at vi har lykkes er at vi har klart å fordele våre ressurser så de kommer hele befolkningen til gode. Det har vi greid takket være en sterk organisering. Uten fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen hadde det norske samfunnet sett grunnleggende annerledes ut.

Organisasjonsfrihet er en av individets grunnleggende friheter og menneskerettigheter.
Dessverre er demokratiet vi tar for gitt i Norge noe mange andre bare drømmer om. Men i flere land kriminaliseres folk som deltar i organiserte protester. I Colombia ble mange bønder som deltok i de massive demonstrasjonene for rett til jord og utvikling på landsbygda holdt fengslet i månedsvis.

I Guatemala tiltales og fengsles urfolk som forsvarer sin rett til land og rent drikkevann overfor gruveselskaper. Når prisen for å organisere seg og hevde sine rettigheter er fengsel og kostbare rettssaker, finnes det ingen reel organisasjonsfrihet.

Dette er bare noen eksempler på land der retten til å organisere seg er truet. Norsk Folkehjelp støtter lokale organisasjoner i disse tre landene og mange andre der situasjonen er tilsvarende. Når selve fundamentet – organisasjonsfriheten – er truet, blir solidaritet det å gjøre deres kamp til vår kamp.

Hva kan Norge gjøre?
I en verden med stadig flere store humanitære kriser må Norge bidra mer. For å snakke tall: Andelen av statsbudsjettet som går til nødhjelp og humanitær bistand må opp på minst 15 prosent av utviklingsbudsjettet. Regjeringen må inngå et nasjonalt forlik om 1 prosent av BNI til bistand. Men like viktig er det at flere midler blir kanalisert til demokratisering og støtte til det sivile samfunn. Vi må støtte organisasjoner i lokalt sivilsamfunn, som arbeider for demokrati, retten og muligheten til å organisere seg og til å legge egne, lokale og nasjonale prioriteringer.

Regjeringen kan også utøve politisk press på regimer som ikke respekterer organisasjonsfriheten. Vi bør måle samarbeidsland etter grad av demokratisering og forbedring av deres fordelingspolitikk.

Norsk Folkehjelp jobber for at flere samfunn skal kunne ta retten til å organisere seg som en selvfølge. For vi vet at det fungerer. Når folk står sammen forandrer de verden. Vi må gjøre det vi kan for å hjelpe andre til å få påvirke samfunnet de, og deres barn, skal leve i.

For mindre ulikhet og for mer demokrati – fortsett derfor å stå sammen!

Gratulerer med dagen!
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Tromsø

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrmail